Sabiedriskā transporta dati

Komisijas 2017.gada 31.maija Deleģētā regula Nr.2017/1926, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu (prioritārā darbība ‘a’)

Datu kopa

Apraksts

Organizācija

Datu formats un URL

Saite uz datu kopas aprakstu

Datu URL

Autobusu kustības saraksts starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos (GTFS formātā).

 

VSIA "Autotransporta direkcija"

GDFS

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/atd-gtfs/resource/b0a020e4-1ee6-4e1a-9a94-63b1f8defd6d

http://www.atd.lv/sites/default/files/GTFS/gtfs-latvia-lv.zip

Vilcienu kustības saraksts iekšzemes dzelzceļa maršrutos (GTFS formātā)

 

VSIA "Autotransporta direkcija"

GDFS

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/iekszemes-dzelzcela-vilcienu-kustibas-saraksts-gtfs-formata/resource/9601b755-5353-46b4-a4c0-b09cbc8cbdc1

https://www.pv.lv/xml/atdtransit/