Reāllaika satiksmes dati

Atbilstība regulai: Komisijas 2014.gada 18.decembra Deleģētā regula Nr.2015/962, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES

 

(prioritārā darbība ‘b’)

 

Datu kopa

Apraksts

Organizācija

Datu formats un URL

Saite uz datu kopas aprakstu

Datu URL

Valsts autoceļu tīkls

 

Valsts galvenie autoceļi, valsts reģionālie autoceļi un valsts vietējie autoceļi. Valsts autoceļu tīkla karte.

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

GDB

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-celu-tikls/resource/89ac8190-6473-4abd-b5ea-3f8a434ac802

https://data.gov.lv/dati/dataset/31fc32f0-daf4-4c92-8a4d-269746183cc3/resource/89ac8190-6473-4abd-b5ea-3f8a434ac802/download/lvc_centerlines.gdb.zip

Ceļu posmi, kuros bieži notiek satiksmes negadījumi

 

Ceļu posmu, kuros bieži notiek satiksmes negadījumi,  uzskaitījums valsts autoceļu tīklā

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/melnie-punkti/resource/47e7018e-a35b-4789-8fe5-f012687946bb

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_MPPOINT.csv

Valsts autoceļu posmi, kuros notiek būvdarbi (Objektu gala punkti)

 

 

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

 

 

 

 

Būvdarbi tehnoloģiskajā pārtraukumā

Tehnoloģiskajā pārtraukumā esoši būvdarbi valsts autoceļu tīklā

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi-objektu-gala-punkti/resource/9c551f5d-78d7-4d6d-a0f3-946cf4422f3e

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_BO_TP.csv

 

Plānoti būvdarbi

Valsts autoceļu tīklā plānotie būvdarbi

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi-objektu-gala-punkti/resource/76d17340-28e0-41ba-a83d-a8a9a71d5d56

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_BO_PL.csv

 

Aktīvi būvdarbi

Valsts autoceļu tīklā esošie aktīvie būvdarbi

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi-objektu-gala-punkti/resource/889330fe-223c-4c08-8cf1-2148a7c1bc85

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_BO_A.csv

 

LDZ remontdarbi, kas ietekmē satiksmi uz

VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktie remontdarbi, kas ietekmē satiksmi valsts autoceļu tīklā dzelzceļa pārbrauktuvju tuvumā

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi-objektu-gala-punkti/resource/5af63b44-fbc6-4a32-a91e-d2bd48c88dc1

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_LDZ_BO_A.csv

 

Slēgta satiksme

Satiksmei slēgti valsts autoceļu posmi

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

CSV

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi-objektu-gala-punkti/resource/5988da94-e716-4804-a6f2-ce4ae7c0c225

https://data.lvceli.lv/maps/CSV/CSV_SIC_CLOSED.csv

Valsts autoceļu posmi, kuros notiek, ir plānoti vai tehnoloģiskajā pārtraukumā esoši būvdarbi

 

Valsts autoceļu tīklā plānotie, aktīvie un teknoloģiskajā pārtraukumā esošie būvdarbi. Apbraucamie ceļi

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

REST

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/celu-buvdarbi/resource/677da952-e09e-4920-946b-aa766b57404c

https://gispub.lvceli.lv/gispub/rest/services/GISPUB/SIC_BO_OPENDATA/MapServer

LVC XML satiksmes dati

Visa aktuālā satiksmes informācija

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

XML

 

https://data.lvceli.lv/waze_feed/defaultv2.aspx

Autoceļa stāvokļa apraksti *

 Raksturlielumi – ļoti labs; labs; apmierinošs; slikts; ļoti slikts

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

DatexII

 

https://fits2-datex-lvc-prod.azurewebsites.net/rws/situation/content.xml

Dinamisko ceļa zīmju lokācijas *

 

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

DatexII

 

https://fits2-datex-lvc-prod.azurewebsites.net/vms/location/content.xml

Dinamisko ceļa zīmju rādījumi *

 

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

DatexII

 

https://fits2-datex-lvc-prod.azurewebsites.net/vms/vms/content.xml

 

* - nepieciešamā autorizācija; lūgums pēc tās griezties, rakstot uz sic@lvceli.lv